VMware Cloud Foundation with IBM Cloud PaaS

 

IBM Cloud to platforma IBM oparta na otwartym standardzie skupiająca wszystkie rozwiązania chmurowe w jednym środowisku. W jej skład wchodzi IBM Cloud, platforma działająca w modelu „as-a-service”, do tworzenia i uruchamiania aplikacji w chmurze oraz zarządzania nimi. IBM Cloud oferuje infrastrukturę, dane i usługi chmury z rosnącej liczby centrów danych i punktów obecności w sieci na całym świecie.

Najważniejsze funkcje IBM Cloud:

Rozbudowa centrów danych działających w siedzibie firmy
Możliwość tworzenia i wdrażania serwerów oraz zarządzania nimi w sposób stacjonarny lub w chmurze hybrydowej

Serwery bez systemu operacyjnego
Możliwość skonfigurowania serwerów zgodnie z konkretnymi wymaganiami — czas wdrożenia serwerów godzinowych w dowolnym centrum danych IBM Cloud trwa zaledwie 20 minut, a miesięcznych — od 2 do 4 godzin

Centrum danych w Londynie
Wydajne zasoby chmurowe w globalnej szybkiej sieci obsługiwane w centrach danych klasy korporacyjnej, m.in. w Londynie

Łączenie zasobów chmurowych
Zasoby chmurowe umożliwiają łączenie wielu źródeł danych, skalowanie systemów i włączanie usług kognitywnych, aby szybko i niskim kosztem uzyskiwać korzyści biznesowe

VMware Cloud Foundation with IBM Cloud PaaS

Moduł VMware Cloud Foundation with IBM Cloud PaaS łączy rozwiązania VMware vSphere, vSAN i NSX. To środowisko platformy można obsługiwać niezależnie lub jako rozszerzenie hybrydowe istniejącego centrum danych po stronie klienta. Unikatowym aspektem rozwiązania Cloud Foundation są obsługiwane przez VMware i IBM funkcje zarządzania cyklem eksploatacji pozwalające na automatyzację zadań operacyjnych w dniu 2 oraz zintegrowana usługa kopii zapasowych dla płaszczyzny zarządzania.

Najważniejsze funkcje VMware Cloud Foundation with IBM Cloud PaaS:

  • Łatwa aktualizacja i obsługa
  • Brak konieczności ponoszenia dużych wydatków na nowy sprzęt
  • Możliwość przenoszenia obciążeń
  • Zautomatyzowane wdrożenie

 

Kliknij tu, aby zamówić: 

Cloud Marketplace

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń InTouch. Po zalogowaniu przewiń i kliknij łącze do platformy StreamOne.