IBM Cloud Bare Metal Servers

 

IBM Cloud to platforma IBM oparta na otwartym standardzie skupiająca wszystkie rozwiązania chmurowe w jednym środowisku. W jej skład wchodzi IBM Cloud, platforma działająca w modelu „as-a-service”, do tworzenia i uruchamiania aplikacji w chmurze oraz zarządzania nimi. IBM Cloud oferuje infrastrukturę, dane i usługi chmury z rosnącej liczby centrów danych i punktów obecności w sieci na całym świecie.

Najważniejsze funkcje IBM Cloud:

Rozbudowa centrów danych działających w siedzibie firmy
Możliwość tworzenia i wdrażania serwerów oraz zarządzania nimi w sposób stacjonarny lub w chmurze hybrydowej

Serwery bez systemu operacyjnego
Możliwość skonfigurowania serwerów zgodnie z konkretnymi wymaganiami — czas wdrożenia serwerów godzinowych w dowolnym centrum danych IBM Cloud trwa zaledwie 20 minut, a miesięcznych — od 2 do 4 godzin

Centrum danych w Londynie
Wydajne zasoby chmurowe w globalnej szybkiej sieci obsługiwane w centrach danych klasy korporacyjnej, m.in. w Londynie

Łączenie zasobów chmurowych
Zasoby chmurowe umożliwiają łączenie wielu źródeł danych, skalowanie systemów i włączanie usług kognitywnych, aby szybko i niskim kosztem uzyskiwać korzyści biznesowe

IBM Cloud Bare Metal Servers

Przy użyciu modułu IBM Cloud Bare Metal Servers można łatwo utworzyć serwer bez systemu operacyjnego według wybranej specyfikacji. Użytkownik może wybrać procesor odpowiadający jego potrzebom w zakresie wydajności w dowolnym z 42 globalnych centrów danych IBM. Zapewnia to pełną kontrolę nad środowiskiem infrastruktury i pozwala na dodawanie wybranego oprogramowania.

Najważniejsze funkcje Bare Metal Servers:

  • Użytkownik projektuje sprzęt zgodnie z własnymi wymogami i zarządza serwerem w chmurze, a wirtualizacja nie wiąże się z pogorszeniem wydajności, jak to może mieć miejsce w przypadku innych rozwiązań.
  • Geograficznie nadmiarowa infrastruktura DNS
  • Zabezpieczenia w siedzibie — codziennie przez całą dobę
  • Zaawansowane raportowanie systemowe

 

Kliknij tu, aby zamówić:

Cloud Marketplace

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń InTouch. Po zalogowaniu przewiń i kliknij łącze do platformy StreamOne.