Veeam

Firma veeam opracowuje rozwiązania do archiwizacji, odzyskiwania po awarii i zarządzania wirtualizacją dla wirtualnych środowisk VMware i Hyper-V. Jeden z flagowych produktów firmy, veeam Availability Suite, zwiększa odporność zwirtualizowanych obciążeń, skraca czas przestojów i zapewnia dostępność systemu deklarowaną w umowach o poziomie usług.  Oto zasada archiwizacji „321”:

  • twórz co najmniej trzy kopie danych
  • przechowuj dane na dwóch różnych nośnikach
  • przechowuj jedną kopię zapasową poza siedzibą firmy

Od niedawna rozwiązania veeam współpracują z IBM Cloud.