IBM Wydajność i komunikacja zintegrowana

IBM skupia się na chmurze i infrastrukturze chmurowej, usługach kognitywnych umożliwiających rozwiązywanie problemów biznesowych, zarządzaniu danymi i analityce oraz Internecie Rzeczy.  Firma kieruje swoją ofertę głównie do przedsiębiorstw, ale obecnie przekształca produkty chmurowe na kompleksową ofertę PaaS pod marką IBM Cloud.

Dostępne produkty i rozwiązania